Salah satu usahaku untuk menegakkan kembali islam di muka bumi ini insyaAllah…