Gelisah dan Sedih – The Future and The Past

“Seorang yang kurang amalnya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisahan dan kesedihan.” (HR. Ahmad)

Jika anda mahu gembira, beramallah.
Jika anda sering gelisah dan sedih, maka anda sudah tahu apa jawapannya.

Gelisah adalah worry, sesuatu yang melibatkan perkara yang belum terjadi.
Sedih adalah sad, sesuatu yang melibatkan perkara yang telah terjadi.

Rasulullah menyimpulkan bahawa amal, adalah kunci kehidupan anda. Anda hanya mampu mengubah apa yang sedang berlaku. Dengan melakukan amal (perkara yang sedang berlaku), anda mampu mengelakkan masalah terhadap perkara yang di luar kawalan anda (the past and the future).

Advertisements